Utilizam cookie-urile pentru a stoca preferintele vizitatorilor, pentru a personaliza continutul paginii web in functie de tipul de browser al vizitatorilor sau de alte informatii pe care vizitatorul le trimite. Prin continuarea navigarii pe Website-ul nostru confirmati acceptarea utilizarii fisierelor de tip cookie.  Mai mult 

Anunț începere proiect cod My SMIS 120353

INCEPERE PROIECT CU TITLUL:
„TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU PRELUCRAREA SI TESTAREA MATERIALELOR AVANSATE DIN DOMENIUL AEROSPATIAL”

 Societatea MAZAROM IMPEX SRL anunta demararea proiectului cu titlul „TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU PRELUCRAREA SI TESTAREA MATERIALELOR AVANSATE DIN DOMENIUL AEROSPATIAL”, cod MySMIS 120353, in parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti.
 
Beneficiarul proiectului: MAZAROM IMPEX SRL. Proiectul va fi implementat la punctul de lucru al societatii Mazarom Impex SRL din Judetul Prahova, Orasul Baicoi, Str. Independentei 374B, cod postal 105200.
 
Obiectivul general constă în dezvoltarea unor tehnologii moderne de prelucrare şi testare a materialelor avansate din domeniul aeronautic şi aerospatial cu aplicabilitate în cadrul IMM-uri de profil care îşi propun abordarea unor domenii de nişă. În urma proiectului beneficiarul va dispune de o soluţie completă de proiectare, testare şi validare a reperelor şi tehnologiilor de fabricaţie din domeniul aeronautic şi aerospaţial, respectiv structuri mecanice specifice microsateliţilor. Proiectul are ca obiectiv creşterea nivelului profesional al specialiştilor beneficiarului, crearea unui laborator de cercetare, dezvoltare şi validare a unor produse de nişă din materiale avansate, specifice domeniului aeronautic şi aerospaţial precum şi a tehnologiilor de fabricaţie prin prelucrări prin aşchiere. Astfel, se asigură creşterea competitivităţii firmei în domeniul prelucrărilor mecanice, putând oferi pe piaţă soluţii la cheie în domeniul prelucrării materialelor noi avansate.
 
Rezultatele asteptate in urma implementarii proiectului: metodologii de proiectare CAD-CAM-CAE, testare şi fabricaţie a componentelor şi elementelor de structură modulare din materiale compozite şi metalice noi, inovative utilizate în construcţia microsateliţilor: documentatii tehnice specifice; documentaţie tehnică de baza pentru tehnologii de aschiere pentru materiale inovative; variante constructive optime; fişiere NC pentru fabricaţie aditivă si prelucrare prin aşchiere; rapoarte NC pentru prelucrare; lista etapelor tehnologice de imprimare 3D si prelucrare prin aschiere; raport de cercetare care cuprinde rezultatele simulărilor, optimizărilor şi analizelor cinematice; bibliotecă de materiale noi; soluţii constructive optimizate în fişiere grafice; metodologii de dimensionare; documentatie tehnica ce cuprinde: buletinele experimentelor, fise tehnice cu propuneri de modificari structurale, semnătura vibraţiilor mecanice, interpretarea rezultatelor experimentale; listă cu măsuri de îmbunătăţire a comportării şi funcţionării microsatelitului şi a tehnologiilor de fabricaţie; lista cu observatii, defectele constatate, daca este cazul, si propuneri de imbunatatiri structurale si de fabricatie; proceduri experimentale si un set de normative care trebuie respectate privind securitatea personalului; model conceptual al sistemului integrat CAD-CAE-CAM implementat, sinteza abordarilor „multyphisics”, realizare prototipuri microsateliti testate si optimizate in regim termic si vibratoriu; fise de specificatii tehnice; documentatie de produs; proceduri de testare si validare; Ghid de proiectare CAD-CAM-CAE, testare şi fabricaţie a componentelor şi elementelor de structură modulare din materiale compozite şi metalice noi, inovative utilizate în construcţia microsateliţilor.
Se vor publica un numar de 6 articole stiintifice si 2 cereri de brevet de inventie si vor fi prezentate realizarile la saloane de inventica.
Se va realiza dotarea cu active corporale si necorporale pentru introducerea in productie a rezultatelor obtinute in urma activitatilor de cercetare industriala si dezvoltare experimentala.
 
Valoarea totală a proiectului este de 7.218.534,81 lei din care valoarea totala eligibila este de 6.106.452,35 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regionala este 3.853.832,24 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 680.088,01 lei. Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului este de 1.572.532,10 lei. Valoarea neeligibilă inclusiv TVA este de 1.112.082,46 lei.
Data inceperii proiectului: 24.12.2021 si data finalizarii proiectului: 23.12.2023.
 
„Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020”.
 
Date de Contact:
MAZAROM IMPEX SRL- www.mazarom.ro; E-mail: mazarom@mazarom.ro;
Tel.: 021.232.80.01;  Fax: 021.232.80.02.
Adresa Sediu: București, Sector 1, Str. Mușetești nr. 20-22, cod poștal 014366. Adresa Punct de lucru: Orașul Băicoi, Jud. Prahova, Str. Independenței nr. 374B, cod poștal 105200.

 

Achizitii realizate in cadrul proiectului:

„Tehnologii inovative pentru prelucrarea si testarea materialelor avansate din domeniul aerospațial"
 
Proiectul „Tehnologii inovative pentru prelucrarea si testarea materialelor avansate din domeniul aerospațial", cod SMIS  120353, este finantat prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020:  
  • Axa 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare (CDI) în sprijinul competitivitatii economice si dezvoltarii afacerilor;
  • Actiunea: 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD si universitati, în scopul inovarii de procese si de produse în sectoarele economice care prezinta potential de crestere; Cod apel: POC/163/1/3;
  • Tip proiect: Proiect tehnologic inovativ – Regiuni mai putin dezvoltate;
  • Locatia de implementare: Punctul de lucru Mazarom, Str. Independentei 374B, Baicoi, Prahova.
Beneficiar: MAZAROM IMPEX SRL
 
1.   Denumire contractor: Marketing Concept SRL;
      Obiectul achiziţiei: Rechizite;    
      Valoare contract (RON, TVA inclus): 2.508,69.
 
2.  Denumire contractor: Evolution Prest System SRL;
     Obiectul achiziţiei: Monitoare; 
     Valoare contract (RON, TVA inclus): 7.198,00.
 
3.  Denumire contractor: Hexagon Manufacturing Intelligence Romania SRL;
     Obiectul achiziţiei: Pachete software de fabricație asistata de calculator (CAM);
     Valoare contract (RON, TVA inclus): 123.760,00.
 
4.  Denumire contractor: Rodax Management SRL;
     Obiectul achiziţiei: Statii grafice;
     Valoare contract (RON, TVA inclus): 49.974,05.
 
5.  Denumire contractor:  CAD Works International SRL;
     Obiectul achiziţiei: Pachete software analitice si științifice;
     Valoare contract (RON, TVA inclus): 80.045,35.
 

Partenerul din proiect, Universitatea Politehnica Bucuresti, a achizitionat:

1.  Denumire contractor:  S.C. TRIMA BIROTICA & PAPETARIE SRL;
     Obiectul achiziţiei: Rechizite, birotica cod CPV 30192700-8, 30199500-5, 30197644-2 ;
     Valoare contract (RON, TVA inclus): 6.236,81


2.  Denumire contractor:  SC TRYAMM TRADING CONSULTING SRL;
     Obiectul achiziţiei:Consumabile pentru imprimanta cod CPV 30125110-5;
     Valoare contract (RON, TVA inclus): 5.965,47


 Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați: www.fonduri-ue.ro

 

Nr. crt. Masuri de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri
1 Desfasurarea activitatii avand in vedere impactul asupra mediului.
Se va pune accent: pe prevenirea generării de deșeuri, și apoi în ordine descrescătoare: pe reutilizarea deșeurilor, reciclare, alte operaţiuni de valorificare și eliminare.
Masurile avut in vedere vizeaza:
- reducerea surselor de generare a deșeurilor;
- o mai buna administrare a resurselor.
- reciclarea, recuperarea elementelor refolosibile;
- respectarea regulilor privind colectarea, sortarea, depozitarea, gestionarea selectiva si predarea către firmele specializate a deșeurilor rezultate.
2 Conștientizarea angajaților privind importanta prevenirii si gestionarii corecte a deșeurilor, inclusiv privind regulile de colectare, sortare, depozitare, predare a deseurilor
3 Toate Tipurile de Deșeuri:
- Respectarea regulilor privind colectarea, sortarea, depozitarea si gestionarea selectiva a deșeurilor rezultate.
- Stocarea deseurilor in spatiile special amenajate in scopul reducerii riscului pentru sănătatea umană şi deteriorării calităţii mediului;
- Evitarea formarii de stocuri de deşeuri care urmează să fie valorificate, precum şi de produse rezultate în urma valorificării care ar putea genera fenomene de poluare a mediului sau care să prezinte riscuri asupra sănătăţii populaţiei;
- Colectarea deşeurilor separat şi evitarea amestecarii cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite
4 Toate Tipurile de Deșeuri:
- Predarea către firmele specializate a deșeurilor rezultate, conform legislatiei.
5 Hartie /carton
- Printarea pe cat posibil: fata - verso;
- Reutilizarea foilor de hartie ca ciorne (unde este posibil);
- Reutilizarea ambalajelor atunci cand este posibil acest lucru.
6 Deseuri periculoase: Achiziționarea de substanțe periculoase in cantitatile minime necesare pentru a evita acumularea de stocuri si expirarea acestora.
7 Optimizarea proceselor de fabricatie pentru evitarea generarii de produse neconforme
8 Toate tipurile de deseuri: Monitorizarea cantitatilor de deseuri rezultate
9 Toate tipurile de Deșeuri: Evidenta lunara a gestiunii deseurilor pentru fiecare tip de deseu
10 Mentenanta periodica a echipamentelor 
11 Luarea in considerare a aspectelor de mediu si promovarea prevenirii producerii de deseuri prin alegerea, inca din faza de proiectare a solutiilor care nu produc prejudicii semnificative, precum si a echipamentelor si tehnologiilor care nu aduc prejudicii semnificative

Nr. crt. Obiectiv/ Indicator  Anual Responsabili
1 Reducerea cantitatii totale de deseuri generate cu 2% Resp. Mediu/
Toți angajații
2 Minim 1 instruire/
an
Resp. Mediu/
 Toți angajații
3 Maxim 2 Incidente de depozitare necorespunzatoare/ an Resp. Mediu/
Toți angajații
4 100% Deseuri predate catre operatori specializati Resp. Mediu/
Toți angajații
5 Reducerea cantitatii totale de deseuri generate cu 2% Resp. Mediu/
Toți angajații
6 Maxim 20% din cantitatea anuala achiziționata predata spre eliminare ca urmare a expirării Resp. Achiziții produse cu conținut de Substanțe periculoase
7 Reducerea cantitatii totale de deseuri generate cu 2% Resp. Productie
8 100% Resp. Mediu
9 100% Resp. Mediu
10 1 revizie/an Resp. Mentenanta
11 Minim 1 solutie
(sau tehnologie, echipament) considerata / an
Toți angajații

Nr. crt. Termen de Implementare
1 31.12.2022
2 31.12.2022
3 Permanent
4 Permanent
5 31.12.2022
6 31.12.2022
7 Permanent
8 Anual
9 Lunar
10 31.12.2022
11 31.12.2022
Întocmit,
Resp. Mediu
Maria Lazar
10.01.2022